7/24 çözümlerimizi geliştiriyor, tasarruf ederken büyümenize yardımcı oluyoruz.

KVKNET

Bilgilerinizi yasal yollarla koruyun
temel hak ve özgürlüklerinizin
zarar görmesini engelleyin

Kişisel Verilerin Korunması Nedir ?
Kişisel verilerin korunması, veri işleme faaliyetlerinin önceden belirlenen kurallar gözetilerek yapılması ve kişinin temel hak ve özgürlüklerinin zarar görmemesi için bir disiplin sağlanmasıdır. Bu noktada vurgulanması gereken: Veriyi korumak, verinin kullanılmasının yasaklanması değil; verinin kim tarafından hangi amaca yönelik olarak ve nasıl kullanacağının kararını, verinin sahibinin vermesini sağlamak ve veri sahibinin bu konuda bilgi talep etme hakkını daimi kılmaktır.
KVKK ile Şirketlerin Yükümlülükleri Nelerdir?
İşlediğiniz tüm kişisel verileri envanter haline getirmek. Envanter haline getirilen tüm veriler ile ilgili hukuki, teknik ve idari süreçleri tamamlamak. Tamamlanan tüm bu çalışmaları kişisel verileri koruma kurumuna beyan etmek ve güncel tutmak (Verbis kaydı yükümlülüğü). Beyan edilen tüm çalışmaların işletme içerisinde yaşayan bir süreç haline getirmek.
KVKK’nın Amacı Nedir?
Bilgi teknolojilerinin büyük bir hızla geliştiği ve resmi işlemlerin de çoğunlukla elektronik ortamda yapıldığı çağımızda, kişisel verilerin işlenmesinin pek çok avantajı vardır. Örneğin bilgilerinizi verdiğiniz bir kurumdan kampanya ve indirim günlerinde haber alabilirsiniz. Ancak bilgilerinizin kötüye kullanılması olasılığı da vardır. Kanunun amacı bu olasılığı ortadan kaldırmaktır. KVKK’nda amaç, verilerin belli bir rejimde işlenmesini sağlamak ve veri işleme faaliyetlerinin şeffaflık ilkesi benimsenerek yapılmasıdır. Bu sayede veri sahibinin verileri üzerinde söz sahibi olmasının sağlanması hedeflenmektedir.
KVKNET ile Neler Yapabilirsiniz?
Cihaz ve lokasyon bağımsız veri girişleri yapabilirsiniz. Basitleştirilmiş veri giriş arayüzleri ile süreçleri hızlandırabilirsiniz kurumun istediği veri envanter raporunu oluşturabilirsiniz. Toplanan kişisel verileri hukuki dökümanlara bağlayabilirsiniz. Toplanan kişisel verilerin anlık verbis raporlarını alabilirsiniz. İşletmeniz için hazır KVK yönetim dökümanlarını saniyeler içinde alabilirsiniz. Kurum denetlemeleri ve periyodik denetlemelerinizi yönetebilirsiniz. Teknik ve idari tedbirlerinizi canlı bir süreç haline getirebilirsiniz. Veri sahibi başvuru ve sonuçlandırma sürecini yönetebilirsiniz. Mevzuatta meydana gelen güncellemelere anında sahip olursunuz. Veri sahibi başvuru ve sonuçlandırma sürecini yönetebilirsiniz. Veri başvuru sürecini tüm aşamaları ile yönetebilirsiniz. Emek ve zaman tasarruf sağlarsınız.
Detaylı Bilgi